Top 5 soft skills voor marketing managers

Wat maakt iemand een goede marketing manager? Moet die persoon veel vakinhoudelijke kennis hebben, of juist vooral de skills om een team aan te sturen? Natuurlijk wil je iemand vinden die precies de goede mix heeft. Op managementniveau zijn soft skills echter een betere voorspeller voor succes dan hard skills. In dit blog lees je welke ‘zachte vaardigheden’ onmisbaar zijn voor marketing managers.

Veel werkgevers worstelen met het bepalen van wat ze nou écht belangrijk vinden in een persoon. Hieronder geven we advies over de belangrijkste soft skills voor een marketing manager of marketing team lead. Gebaseerd op onze eigen ervaring in marketing recruitment. Het hangt natuurlijk af van de specifieke rol, de samenstelling van het team en de organisatie welke soft skills in jouw situatie het belangrijkst zijn. Omdat ‘Leiderschap’ een open deur is, focussen we op 5 andere skills voor marketing managers.

Belangrijkste soft skills voor marketing managers

Soft skill 1: Inlevingsvermogen

Zich kunnen verplaatsen in de gedachten, gevoelens en situaties van anderen en daar aansluitend op reageren

Wie onderdeel is van een team, heeft inlevingsvermogen nodig. Managers in het bijzonder. Een goed ontwikkeld inlevingsvermogen helpt hen om effectiever te communiceren met hun teamleden, beter in te spelen op de behoeften en verwachtingen en zo een hecht team te vormen.

Marketing managers moeten zich daarnaast goed inleven in de doelgroep van de organisatie, ook als die ver afstaat van hun eigen belevingswereld. Ze snappen welke uitdagingen, vragen, twijfels en keuzeopties de doelgroep heeft om een goede marketingstrategie uit te zetten. Marketingboodschappen worden raker en de verbinding met het merk sterker. Met meer leads en uiteindelijk omzet tot gevolg.

Soft skill 2: Probleemoplossend vermogen

Complexe problemen en uitdagingen effectief aanpakken en oplossen

Marketing Managers staan voor de wonderschone uitdaging om te focussen op langetermijndoelen en tegelijkertijd ad hoc brandjes te blussen. Een sterk ontwikkelde neus voor probleemoplossing komt dus zeer van pas. Denk bijvoorbeeld aan slechte reviews, een onverwacht lager budget of uitgestelde productlancering. Ook kunnen zich interne problemen afspelen binnen het marketingteam, tussen teams of met de directie.

Marketingteams redden zichzelf meestal prima zolang zaken op rolletjes lopen. Bij problemen verwacht je van een Marketing Manager dat deze het proactief herkent, onderzoekt, oplossingsmogelijkheden vergelijkt, knopen doorhakt en zorgt dat er actie wordt ondernomen. Ook als hij/zij een onpopulaire keuze moet maken.

Soft skill 3: Resultaatgerichtheid

Capaciteit en bereidheid om volhardend te blijven en steeds te richten op verbetering

Het bereiken van marketingdoelstellingen is geen rechte lijn. Marketing Managers die sterk resultaatgericht zijn, zetten door om de gestelde doelen te bereiken en continu te blijven verbeteren. Ook bij tegenslag, concurrentie en veranderende interne en externe omstandigheden. Ze zijn vastberaden en gaan voor het hoogst haalbare met hun team.

Resultaatgerichte managers vragen actie van hun team. Ze motiveren hun teamleden om te blijven streven naar groei. Zo dragen ze sterk bij aan het realiseren en voorbijstreven van de marketing- en organisatiedoelen.

Soft skill 4: Aanpassingsvermogen

Flexibel zijn, snel schakelen en effectief reageren op veranderingen in de omgeving

Alhoewel Marketing Managers verantwoordelijk zijn voor het volgen van de grote lijnen en langetermijndoelen, moeten ze ook goed kunnen inschatten wanneer het juist wél nodig is om van die lijn af te wijken. Als een medewerker binnen zijn/haar vakgebied een kans of dreiging spot, is de marketing manager in staat om de strategie aan te passen en het team daarin mee te nemen.

Ook bij veranderingen binnen de organisatie is een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen nuttig. Flexibele managers die gewend zijn om strategische aanpassingen te maken, behalen betere resultaten bij tegenslagen of als de prioriteiten veranderen.

Soft skill 5: Overtuigingskracht

Informatie en ideeën op een aantrekkelijke en krachtige manier met anderen communiceren

Waar overtuigingskracht bij creatieve marketing specialisten vooral draait om het effectief beïnvloeden van de doelgroep, draait het bij Marketing Managers om het meekrijgen van de organisatie. Zeker als managers tussen directie en ‘werkvloer’ in staan, kan het een hele kluif zijn om iedereen mee te krijgen in de gewenste richting.

Managers met overtuigingskracht kunnen hun ideeën helder en begrijpelijk overbrengen. Denk aan het overtuigen van de directie om een marketingstrategie of campagne uit te mogen voeren. Of het presenteren van behaalde resultaten aan collega’s, klanten en andere betrokkenen. Overtuigingskracht is cruciaal om vertrouwen op te bouwen en de gewenste resultaten te behalen.

Sollicitatievragen voor Marketing managers

Hoe test je of een kandidaat marketing manager over voldoende overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en inlevingsvermogen beschikt? Download de gratis whitepaper met de 12 belangrijkste skills én voorbeeldvragen die je tijdens kennismakingsgesprekken kunt stellen om de soft skills van kandidaten te toetsen.

whitepaper soft skills download

.

.

"Het liefst doen we zo veel mogelijk intern en onafhankelijk van externe bureaus. Maar op sommige vlakken binnen HR zijn we nog in ontwikkeling en dan is het juist lonend om taken uit handen te geven."
- Guy Wegter, Commercial Director van Wegter Grootverbruik

Op zoek naar een marketing manager?

Goede digital professionals vinden en binden is ontzettend lastig. WisePeople heeft het netwerk, de wervingskracht en vakkennis om de juiste match te maken voor jouw organisatie. Door onze specialistische ervaring in marketing, sales & digital weten we als geen ander welke skills jouw organisatie nodig heeft. Nu en in de toekomst. 

Zo vinden wij jouw nieuwe marketing manager >

Overige artikelen in deze serie: